Veer-Kracht
De weg naar herstel

Methodiek

Ik ben psychotherapeute Interactionele vormgeving van opleiding. Als achtergrond heb ik een Bachelor Gezinswetenschappen behaald. De combinatie van deze 2 opleidingen zorgt ervoor dat ik een specifieke kennis heb vergaard voor het werken met kinderen en gezinnen. Daar ik echter regelmatig in contact kwam met traumagerelateerde problematieken vond ik het belangrijk om hiervoor bijkomende opleidingen te volgen. Mijn opleidingen vertrekken vanuit een heel holistische visie. Ik hou rekening met de cliënt en heel zijn context. Gronden en relaxatie-oefeningen kunnen deel uitmaken van de therapie. Ik hou echter steeds rekening met de verlangens en de noden van de cliënt. Als I.V.-therapeute maak ik gebruik van verschillende werkvormen en methodieken welke aangewend worden afhankelijk van de belevingswereld en 'ingang' van de cliënt en afhankelijk van de problematiek.

Door ondervinding heb ik opgemerkt dat vele cliënten als zij bij mij komen ook zoekend zijn naar alternatieve therapieën zoals Yoga en meditatie. Veel mensen kunnen het drukke leven dat hen werd opgedrongen vanuit oude patronen of vanuit de maatschappij niet meer aan. Anderen kunnen door onverwachte ingrijpende gebeurtenissen hun vertrouwen in mensen kwijt zijn en voelen zich eenzaam. Het is belangrijk dat we leren in het nu te leven en afstand te nemen van patronen die ziek of ongelukkig maken. Als psychotherapeute ga ik met de cliënt samen op weg en laat hem/zij ontdekken dat hij de kracht heeft om verandering te brengen.