Veer-Kracht
De weg naar herstel

Mijn boek

Voor een lezing over mijn boek kan u mij steeds contacteren. Ook aangepaste voordrachten voor scholen, opleidingscentra en hulpverleners kunnen aangevraagd worden.

Van verkracht naar veerkracht’ overleven na seksueel misbruik, is geschreven voor zowel hulpverleners als slachtoffers van vroegkinderlijke traumatisering. Aan de hand van persoonlijke ervaringen, maar ook vanuit de eigen praktijk en met begrijpelijke theoretische duiding wordt verteld welke impact seksueel, psychisch en/of fysiek geweld in de kindertijd kan hebben. Het boek toont duidelijk aan dat het niet vanzelfsprekend is om de juiste hulpverleners te vinden. Het toont eveneens aan dat hulpverleners voor getroffenen van vroegkinderlijke traumatisering over een brede waaier van technieken moeten beschikken om de getroffene te begeleiden in de verwerking van de traumatische restletsels. Hierdoor wordt de hoop op heling en herstel uiteindelijk ook voor de getroffene een realistisch doel.