Veer-Kracht
De weg naar herstel

Veer-Kracht

Veerkracht is een kracht diep in ons waarmee we allen geboren worden.
Zij kan ons nooit ontnomen worden.
Het is door deze veerkracht dat wij niet alleen kunnen standhouden in de moeilijkste situaties van ons leven maar ook de kracht hebben om de keuze te maken voor een nieuwe toekomst.
Ze geeft ons de kracht om vrij te zijn en het vertrouwen in anderen terug te vinden.
Het is deze veerkracht die ik al zo dikwijls bij mijn cliënten ben tegen gekomen.

Mensen, en vooral kinderen, zijn in onze huidige maatschappij zeer kwetsbaar. Door hun opvoeding worden ze vastgezet in patronen die hen ongelukkig maken of hun toekomst hypothekeren .
Zowel volwassenen als kinderen beschikken echter over enorme krachten en zijn in staat om verandering in hun leven te brengen. Soms is het echter belangrijk dat iemand een helpende hand uitreikt om de lichtbakens te blijven zien en vinden. Een enkel lichtpuntje kan dikwijls genoeg zijn om de moed te hebben van spoor te veranderen of erop te blijven.